Trending News :
Bragi Headphone review: finally, wireless earbuds worth buying 3 ...

Ochrona praw zwierząt

Jesteś rolnikiem i chcesz odpowiednio zadbać o swoje zwierzęta? Koniecznie przeczytaj ten artykuł, z którego dowiesz się więcej o prawnokarnej ochronie praw zwierząt gospodarskich. Należy pamiętać jednak, ze zwierze domowe nie może być jednocześnie gospodarskim.

Prawna ochrona zwierząt w Polsce

Na chwilę obecną katalog zwierząt gospodarskich jest zamknięty i jest zawarty w ustawie o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich obejmuje:

– koniowate – zwierzęta z gatunków: koń i osioł,
– bydło – zwierzęta z gatunków: bydło domowe i bawoły,
– jeleniowate – zwierzęta z gatunków: jeleń szlachetny, jeleń sika i daniel utrzymywane w warunkach fermowych w celu pozyskania mięsa lub skór, jeżeli pochodzą z chowu lub hodowli zamkniętej, o których mowa w przepisach Prawa łowieckiego, albo chowu lub hodowli fermowej,
– drób,
– świnie,
– owce,
– kozy,
– pszczołę miodną,
– zwierzęta futerkowe.

Zwierzę gospodarskie to według definicji zwierzę chowane w gospodarstwie rolnym w celu uzyskania produkcji towarowej lub siły pociągowej. Często wykorzystywane jest również jako materiał reprodukcyjny. Należy jednak zauważyć, że powyższa definicja nie obejmuje wielu gatunków zwierząt, które powinny być uznane za hodowlane.

Konsekwencje naruszania przepisów dotyczących zwierząt gospodarskich są poważne i obejmują szereg zakazów i nakazów. Wszelkie wykroczenia przeciwko zwierzętom gospodarskim, takie jak:

– zapewnienie im opieki i właściwych warunków,
– zapewnienie, żeby warunki nie powodowały urazów i uszkodzeń ciała lub innych cierpień,
– zakaz posiadania zbyt wielu zwierząt na zbyt małej powierzchni,
– zakaz importu zwierząt i produktów zwierzęcych uzyskanych w wyniku chowu lub hodowli,
– zakaz stwarzania nieuzasadnionego zagrożenia dla życia i zdrowia ani zadawania im cierpienia,
– zakaz przeciążania zwierząt, używania do pracy zwierząt chorych lub niedożywionych, używania uprzęży, wędzideł, rzędów wierzchowych, juków, podków, pojazdów lub narzędzi mogących spowodować obrażenia ciała, lub śmierć zwierzęcia,
– obowiązek zapewnienia zwierzętom wykorzystywanym do pracy wypoczynku dla regeneracji sił, właściwego dla danego gatunku.

Istnieją także inne wykroczenia, które możesz znaleźć w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt w rozdziale trzecim. W przypadku ukarania za wykroczenie, sąd może orzec przepadek narzędzi lub przedmiotów służących do popełnienia wykroczenia oraz przedmiotów z niego pochodzących, przepadek zwierzęcia oraz nawiązkę na cel związany z ochroną zwierząt.

Jeśli sprawca odebrał zwierzęciu życie lub znęcał się nad nim ze szczególnym okrucieństwem, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Dlatego ważne jest, aby traktować zwierzęta gospodarskie z szacunkiem i dbać o ich dobre warunki bytowania oraz unikać jakiejkolwiek formy okrucieństwa.

Redaktor

Redaktor z zamiłowania i rolnik z pasji. Regularnie stara się dostarczać fachowe i wartościowe treści dla osób zainteresowanych branżą rolniczą.

Redaktor z zamiłowania i rolnik z pasji. Regularnie stara się dostarczać fachowe i wartościowe treści dla osób zainteresowanych branżą rolniczą.
Kamil Banasik

Kamil Banasik

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *