Trending News :
Bragi Headphone review: finally, wireless earbuds worth buying 3 ...

Zmiany w dopłatach bezpośrednich 2023

Co się zmieni w płatnościach dopłat bezpośrednich w 2023 roku? Rolników czekają wyższe dopłaty oraz wprowadzenie ekoschematów, co było zapowiadane od dawna. Dopłaty bezpośrednie będą przyznawane głównie na cele związane z ochroną środowiska, jak również na inwestycje poprawiające efektywność produkcji rolnej.

Dopłaty do gruntów

Żeby otrzymać dopłaty bezpośrednie, rolnicy muszą spełnić określone warunki, w tym m.in. utrzymywać minimalną powierzchnię gospodarstwa rolnego, a także przestrzegać norm dotyczących ochrony środowiska. Wnioski o dopłaty bezpośrednie w 2023 roku będą można składać od 15 marca do 15 maja, z możliwością przedłużenia terminu o kolejne dwa tygodnie w przypadku trudności technicznych lub innych okoliczności uniemożliwiających złożenie wniosku w wyznaczonym terminie.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem zgodnym z przepisami unijnymi, kwalifikowany obszar nie może być zmniejszony, jeśli:

– wdrożono zasady warunkowości oraz ekoschematów w ramach dopłat bezpośrednich,
– podlega wymaganiom unijnym dotyczącym ochrony środowiska,
– jest zalesiony w ramach środków rozwoju obszarów wiejskich, w tym programów krajowych,
obszar podlega niektórym zobowiązaniom dotyczącym odłogowania.

Nowe rozporządzenie obejmuje również elementy chronione w ramach warunkowości jako hektar kwalifikowany. Wśród nich znajdują się drzewa będące pomnikami przyrody, oczka wodne o powierzchni mniejszej niż 100 m2 oraz rowy o szerokości nie większej niż 2 m. Warto również dodać, że wysokość dopłaty do hektara w 2023 roku zależeć będzie od wielu czynników, takich jak: powierzchnia gospodarstwa, rodzaj upraw i zwierząt, wykonywane prace czy wybrane ekoschematy.

Prognozy wskazują, że stawka podstawowej dopłaty bezpośredniej w Polsce będzie sukcesywnie rosnąć w kolejnych latach, aż do osiągnięcia poziomu około 120 EUR/ha w 2026 roku. Jednocześnie, spodziewana jest zbliżona do sumy stawki jednolitej płatności obszarowej i płatności za zazielenienie (ok. 180 EUR/ha) suma stawki płatności podstawowej oraz średniej stawki ekoschematów, które zastąpiły płatność za zazielenienie. Ostateczna wysokość stawek w Polsce będzie ustalana na podstawie deklaracji składanych przez rolników i zweryfikowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa po zakończeniu naboru wniosków każdego roku.

Redaktor

Redaktor z zamiłowania i rolnik z pasji. Regularnie stara się dostarczać fachowe i wartościowe treści dla osób zainteresowanych branżą rolniczą.

Redaktor z zamiłowania i rolnik z pasji. Regularnie stara się dostarczać fachowe i wartościowe treści dla osób zainteresowanych branżą rolniczą.
Kamil Banasik

Kamil Banasik

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *