Trending News :
Bragi Headphone review: finally, wireless earbuds worth buying 3 ...

Dotacje dla pszczelarzy 2023

Rząd podjął decyzję o nowelizacji rozporządzenia dotyczącego szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nowe rozporządzenie zakłada, że stawka pomocy dla pszczelarzy zostanie podwyższona. Rolnicy będą mogli się ubiegać o dotacje w ramach interwencji w sektorze pszczelarskim.

Jakich kwot wsparcia mogą oczekiwać pszczelarze?

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, podwyższona zostanie stawka pomocy dla pszczelarzy, którzy zostali poszkodowani przez inwazję Rosji na Ukrainę i liczne zakłócenia na rynkach. Rząd przeznaczy na to wsparcie ponad 600 mln złotych. Stawka pomocy dla pszczelarzy zostanie podniesiona z 20 złotych do 50 złotych dla każdej przezimowanej rodziny pszczelej. W ramach tego wsparcia, środki zwiększą się z 35,5 mln zł do 60 mln zł.

W pierwszej połowie 2023 roku przewidziany jest nabór wniosków o dopłaty dla pszczelarzy w ramach interwencji w sektorze pszczelarskim. Ag1F2024encja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przewiduje, że nabór rozpocznie się w dniach 1-15 marca 2023 roku. W ramach interwencji przewidziane są trzy rodzaje wsparcia, mianowicie:

– inwestycje i wspieranie rozwoju gospodarstw pszczelarskich,
– walka z warrozą, czyli chorobą wywoływaną przez roztocz Varroa destructor, która rozwija się na czerwiu i dorosłych osobnikach pszczół miodnych,
– pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół.

Według informacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi budżet tej inwestycji w latach 2023-2027 wynosić będzie 25 tys. euro (środki UE) oraz 50 tys. euro (środki publiczne). Dopłaty te będą dostępne nie tylko dla pszczelarzy, ale także dla organizacji pszczelarskich, jednostek doradztwa rolniczego oraz jednostek naukowo-badawczych zajmujących się tematyką pszczelarską.

Osobą uprawnioną do otrzymania pomocy finansowej może być pszczelarz, który posiada numer identyfikacyjny nadany w ramach krajowego systemu ewidencji producentów, gospodarstw rolnych oraz wniosków o przyznanie płatności, czyli tzw. numer EP. Ponadto, pszczelarz ten musi prowadzić działalność związana z utrzymywaniem pszczół zarejestrowanych zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Redaktor

Redaktor z zamiłowania i rolnik z pasji. Regularnie stara się dostarczać fachowe i wartościowe treści dla osób zainteresowanych branżą rolniczą.

Redaktor z zamiłowania i rolnik z pasji. Regularnie stara się dostarczać fachowe i wartościowe treści dla osób zainteresowanych branżą rolniczą.
Kamil Banasik

Kamil Banasik

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *